TUiR Allianz Polska S.A.

224 224 224, szkody@allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Aviva TUO S.A.

22 563 28 28, rejestracja@aviva.pl Aviva TUO S.A. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

AXA Polska S.A.

22 599 95 22, szkody@axadirect.pl AXA Polska S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Benefia TU S.A.

22 212 20 30, szkody@compensa.pl Benefia TU S.A. Al. Jerozolimskie 162, 02–342 Warszawa

Compensa TU S.A.

22 501 61 00, szkody@compensa.pl Compensa TU S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Concordia Ubezpieczenia

61 858 48 08, office@concordiaubezpieczenia.pl Concordia Ubezpieczenia ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

STU Ergo Hestia S.A.

58 555 55 55, poczta@ergohestia.pl STU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Generali TU S.A.

913 913 913, szkody@generali.pl Generali TU S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

HDI Asekuracja TU S.A.

22 449 99 99, info@hdi-asekuracja.pl HDI Asekuracja TU S.A. Al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa

Interrisk TU S.A.

22 212 20 12, interrisk.szkody@vigekspert.pl Interrisk TU S.A. VIG ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

MACIF Życie TUW

22 535 02 00, kontakt@macif.com.pl MACIF Życie TUW ul. Bema 89, 01-233 Warszawa

MTU S.A.

58 555 62 22, szkody@mtu.pl MTU S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

LINK4 TU S. A.

22 444 44 44, bok@link4.pl LINK4 TU S. A. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

Pocztowe TUW

22 203 27 01, poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl Pocztowe TUW ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

Gothaer TU S.A.

22 469 69 69, kontakt@gothaer.pl Gothaer TU S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Groupama S.A.

815 815 815, szkody@proama.pl Groupama S.A. ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin

PZU S.A.

22 566 55 55, kontakt@pzu.pl PZU S.A. ul. Postepu 18A, 02-676 Warszawa

Signal Iduna

22 505 65 06, info@signal-iduna.pl Signal Iduna ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa

TUW

22 545 39 50, tuw@tuw.pl TUW ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa

UNIQA TU S.A.

42 66 66 500, centrala@uniqa.pl UNIQA TU S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

WARTA TUiR S.A

502 308 308, caw@warta.pl WARTA TUiR S.A ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa